RAUW amsterdam
.
RAUW amsterdam

algemene voorwaarden.

 1. 01 RAUW amsterdam behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 2. 02 Aanschaf van RAUW-tegoed of een RAUW-abonnement dient voor aanvang van de eerste training plaats te vinden, via de shop op de website. Aanmelding voor de training dient gedaan te worden via ons inlogsysteem op de website. Aanmelding via dit kanaal is verplicht. Afmelden kan uiterlijk tot twee uur voor aanvang van de training, via hetzelfde kanaal.
 3. 03 Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. RAUW amsterdam is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is RAUW amsterdam niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door het bedrijf georganiseerde activiteiten.
 4. 04 RAUW amsterdam is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
 5. 05 Een training van RAUW amsterdam is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts.
 6. 06 RAUW amsterdam behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 7. 07 RAUW amsterdam behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan een training van RAUW amsterdam te ontzeggen.
 8. 08 Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van RAUW amsterdam.
 9. 09 Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door RAUW amsterdam bewaard zullen worden. RAUW amsterdam verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 10. 10 RAUW-tegoed is drie (3) maanden geldig na datum van aankoop.
 11. 11 RAUW-abonnementen zijn maandelijks opzegbaar via het online profiel (ik ben RAUW.). Opzeggen vóór de 1e van de volgende maand is beëindiging na de laatste dag van de huidige maand. Automatische incasso is de enige wijze waarop een abonnement voldaan kan worden.
 12. 12 Alle rechten voorbehouden. Op alle informatie op de website van RAUW amsterdam is een copyright van toepassing. Naar Copyright & Disclaimer >
 13. 13 Bij aankoop van RAUW-tegoed en RAUW-abonnementen gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Anouck vindt sporten leuk sinds april '13

Anouck traint bij RAUW

"Enthousiast en altijd persoonlijk"